Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

jméno a příjmení:

adresa:

telefon:

email:


Prodávající

AB-JUMP s.r.o., Havlíčkova 320, 273 51 Unhošť, IČ: 07849591

info@jumpropeshop.cz


Datum a místo odstoupení od smlouvy…………………………………….


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

číslo objednávky (variabilní symbol) ..............................................

název zboží ..............................................................................

kupní cena................................................................................

datum převzetí zboží ..................................................................

důvod vrácení zboží....................................................................

datum odeslání zboží zpět prodávajícímu ………………………………….


Kupní cena má být vrácena na bankovní účet číslo: ................................................ / ……………………


Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

...................................................................................

V...................................dne..........................................

Přílohy: Kopie kupního dokladu/faktury