Pravidla ochrany soukromí

obchodní společnosti AB-JUMP s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 320, 27351 Unhošť
IČ: 07849591
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308671

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.jumpropeshop.cz 

zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je AB-JUMP s.r.o. IČO 07849591 se sídlem Havlíčkova 320, 27351 Unhošť (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@jumpropeshop.cz, tel.: +420732680585

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě jumpropeshop.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodání zboží, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.jumpropeshop.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba)
 • PPL CZ s.r.o. (doručovací služba)
 • GPWebPay (platební brána)
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Google Ads (reklamní služby)
 • Seznam (reklamní služby)
 • Heureka (reklamní služby)
 • Mailchimp (reklamní služby - newsletter)
 • Mergado (analýza webových služeb)
 • Meta Inc. (reklamní služby)
 • Další osoby pověřené Správcem pro marketingové služby

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@jumpropeshop.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek Správce stahují do zařízení kupujícího/zákazníka. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si preferencí kupujícího a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené osobě kupujícího a jeho zájmům. Podrobnosti o zásadách používání souborů cookie naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.jumpropeshop.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Nařízení GDPR dává kupujícímu mimo jiné právo obrátit se na Správce a chtít informace, jaké osobní údaje jsou zpracovány, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, může požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po Správci v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech má právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

4. Pokud si kupující myslí, že s daty Správce nenakládá správně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

5. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost dne 24. 2. 2024